CHRISUS AB Konsultverksamhet

CHRISUS konsultverksamhet är inriktat på ekonomi och IT. Vi hjälper våra kunder på plats, oftast under en längre period. 

Inom Ekonomiområdet  arbetar vi med frågor som rör en ekonomiavdelnings organisation, processer och rutiner. Vi kan även hjälpa till med olika typer av mallar i Excel för exempelvis koncernkonsolidering, rapportering och presentation av data. Exempel på uppdrag kan vara förbättra en prognos eller budgetprocess inklusive it-verktyg, dokumentera en ekonomiavdelnings processer/rutiner. Vi kan även åta oss ett interimsuppdrag som exempelvis CFO, Ekonomichef, Controller eller Redovisningschef.

De senaste åren har Christer framförallt arbetat inom försäkringsbranschen som är inne i en stor omvälvande förändringsresa med nya regelverk som står som spön i backen.

Frågor om konsultverksamheten besvaras av Christer Mattsson på telefon +46-708 66 14 27

Tabellen nedan visar en sammanfattning över utförda uppdrag under de senaste åren

Slå en signal eller skicka ett mail så kontaktar vi er

Ring Christer:

Maila: