CHRISUS AB Textilagentur

CHRISUS konsultverksamhet är inriktat mot ekonomi och IT. Vi hjälper  våra kunder på plats, oftast under en längre tidsperiod.