Om CHRISUS AB

CHRISUS AB ägs av Christer och Susan Mattsson och är ett familjeprojekt där namnet är en sammansättning av CHRIster och SUSans förnamn. Vi verkar inom två olika branscher.

Susan jobbar med de olika textilagenturerna.
Christer ansvarar för konsultverksamheten med inriktning mot ekonomi och IT.

Bolaget grundades 1989 med inriktning mot textildelen och har kontor och showroom på Djupdalsvägen i Sollentuna. Konsultverksamheten startades tio år senare 1999.