CHRISUS konsultverksamhet är inriktat på ekonomi och it. Vi hjälper våra kunder på plats oftast under en längre tidsperiod.

Inom Ekonomiområdet  arbetar vi med frågor som rör en ekonomiavdelnings organisation, processer och rutiner. Vi kan även hjälpa till med olika typer av mallar i Excel för exempelvis koncernkonsolidering, rapportering och presentation av data. Exempel på uppdrag kan vara förbättra en prognos eller budgetprocess inklusive it-verktyg, dokumentera en ekonomiavdelnings processer/rutiner. Vi kan även åta oss ett interimsuppdrag som exempelvis CFO, Ekonomichef, Controller eller Redovisningschef.

De senaste åren har jag framförallt arbetat inom försäkringsbranschen som är inne i en stor omvälvande förändringsresa med nya regelverk som står som spön i backen

Frågor om konsultverksamheten besvaras av Christer Mattsson på telefon +46-708661427Tabellen nedan visar en sammanfattning över utförda uppdrag under de senaste åren
Slå en signal eller skicka ett mail så kontaktar vi er